ZOBACZ JAK WYGLĄDA

Nasz pełny proces kredytowy

Kredyt hipoteczny

– krok po kroku

Proces kredytowy - Umówienie spotkania

Umówienie spotkania

Umówienie spotkania z Ekspertem.

Kontakt z naszą firmą w celu ustalenia dogodnego
terminu spotkania.

Pierwsze spotkanie z ekspertem Kredyt Inwest

Pierwsze spotkanie

Analiza sytuacji Klienta, omówienie procesu kredytowego, pomoc w organizacji transakcji).
 1. Wprowadzenie klienta do zagadnień związanych z procesem zakupu nieruchomości
  oraz kredytem hipotecznym,
 2. Zebranie potrzebnych informacji, ogólna analiza sytuacji Klienta,
 3. Sprawdzenie i analiza stanu prawnego nabywanej nieruchomości,
 4. Zebranie informacji niezbędnych do dokładnego wyliczenia zdolności kredytowej,
 5. Szczegółowe wyjaśnienie przebiegu procesu zakupu nieruchomości oraz wszystkich etapów procesu kredytowego,
 6. Udzielenie porad jak w bezpieczny i korzystny dla Klienta sposób przeprowadzić
  transakcję zakupu,
 7. Ustalenie z Klientem dalszego planu działania i jego terminarz.
Zdolność i analiza

Zdolność i analiza

Analiza i wybór najkorzystniejszych ofert kredytowych.

Szczegółowa analiza i określenie dokładnej zdolności kredytowej na podstawie informacji o Kliencie oraz analizie jego sytuacji finansowej.

Przygotowanie oferty

Zestawienie ofert

Nasz ekspert przygotowuje zestawienie wszystkich ofert kredytowych.

Oferty dopasowywane są do sytuacji Klienta na podstawie wcześniejszej analizy.

Drugie spotkanie z ekspertem Kredyt Inwest

Drugie spotkanie

Analiza i wybór najkorzystniejszych ofert kredytowych.
 1. Wspólnie analizujemy, porównujemy oferty kredytowe
 2. Wybieramy najlepsze oferty i ustalamy do jakich banków będziemy składać wnioski kredytowe,
 3. Przygotowujemy listę wszystkich dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków, kredytowych,
 4. Przekazujemy do uzupełnienia niezbędne do złożenia wniosków druki i zaświadczenia.
Kolejne spotkanie z specjalistą ds. kredytów hipotecznych

Wnioski kredytowe

Nasz Ekspert pomoże Ci przy wypełnianiu wniosków kredytowych.
 1. Wspólne wypełnianie i podpisanie wniosków kredytowych.
Przygotowanie wniosku

Złożenie wniosków kredytowych

Przygotowanie wniosków dla banku.
 1. Sprawdzenie kompletności wszystkich wymaganych dokumentów,
 2. Przygotowanie wniosków kredytowych do przekazania Centralom banków,
 3. Przekazanie wniosków kredytowych wybranym bankom.
Nadzór nad procesem kredytu hipotecznego

Nadzór

Nasz ekspert wraz z zespołem specjalistów nadzoruje proces kredytowy.

Nadzorowanie i koordynacja procesu kredytowego w bankach.

Informowanie Klientów na bieżąco o postępach procesu kredytowego.

Informacja

Aktualne statusy wniosków przekazywane są Klientom.

Informowanie Klientów na bieżąco o postępach procesu kredytowego.

Wypełnienie brakujących dokumentów do wniosku o kredyt hipoteczny

Aktualizacja

Jeżeli potrzebne są dodatkowe dokumenty, nasz Ekspert się tym zajmie oraz udzieli wszystkich niezbędnych odpowiedzi.

Dostarczamy dodatkowe dokumenty i odpowiadamy na ew. pytania zdawane przez banki na etapie analizy wniosków kredytowych.

Decyzja banku o kredycie hipotecznym

Decyzja

Bank udziela finalnej odpowiedzi na złożony wniosek kredytowy.

Otrzymanie decyzji kredytowych.

Kredy Inwest negocjuje warunki kredytu hipotecznego

Negocjacje

W imieniu naszych Klientów przeprowadzamy negocjacje warunków kredytowych z bankiem aby uzyskać jeszcze lepszą ofertę kredytową. 

Negocjacje warunków decyzji z bankami.

Finalny wybór najkorzystniejszej z otrzymanych ofert

Wybór banku

To etap, na którym Klient podejmuje ostateczną decyzję, którą z przyznanych
mu ofert kredytu wybiera.
 1. Analiza otrzymanych decyzji kredytowych,
 2. Końcowe wyliczenia i porównania,
 3. Finalny wybór najkorzystniejszej z otrzymanych ofert.
Umowa

Umowa

Wygenerowanie umowy kredytowej w wybranym banku.
Omówienie umowy

Omówienie umowy

Analiza i omówienie zapisów umowy kredytowej.
Podpis, koniec procesu kredytowego

Podpis

Podpisanie umowy kredytowej z bankiem.
Kredyt i wpłata na konto

Kredyt

Uruchomienie kredytu hipotecznego.
SKONTAKTUJ SIĘ!

Potrzebujesz kredytu?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt z ekspertem Kredyt Inwest