Regulamin ankiety

Poniżej znajduje się informacja o ochronie danych osobowych osób, które wyraziły zgodę na przekazanie danych w celu przygotowania i przedstawienia oferty kredytowej oraz świadczenia usług pośrednictwa finansowego.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Kredyt Inwest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 32A/U4, telefon 535535689 email: biuro@kredytinwest.pl

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach przygotowania i przedstawienia oferty kredytowej oraz świadczenia usług pośrednictwa finansowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą Ekspert kredytowy współpracujący z Administratorem, pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu).

Twoje dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej.

Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Twoje dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).